اولین دوره بدو ورود گردان های حوزه محور

-جهت ثبت نام در هر کدام یک از دوره ها روی آیکون مورد نظر کلیک کنید.
-شرکت کنندگان تنها مجاز به انتخاب یکی از دوره های ذیل می‌باشند و پس از قبولی در دوره در همان موضوع به کار گیری خواهند شد.