هزینه دوره: 700 هزار تومان
تعداد جلسات دوره :22 جلسه
کلاس به صورت حضوری و کارگاهی برگزار خواهد شد.
سیستم کامپیوتر ویژه کلاس فوق مهیا می باشد و فراگیران پس از تدریس استاد با استفاده از کامپیوتر ها مبحث مورد تدریس را به صورت پروژه ای تمرین می کنند.

 • داوطلب عزیز ضمن عرض خیرمقدم خواهشمند است مطالب مندرج در این تعهد نامه را مطالعه نموده؛ سپس اقدام به ثبت نام نمایید:

 •  رعایت کلیه شئونات اسلامی و مقررات عمومی انضباط مرکز نظم و حضوربه موقع و رعایت آداب اخلاقی وپوشش مقنعه درکلاس ها و آزمونها الزامی است.

 • کلیه درخواست های داوطلب (آموزشی مالی انصراف و…….) می بایست به صورت کتبی به مسئول ثبت نامتحویل گردد و به درخواست شفاهی, حضوری, تلفنی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 •  تاریخ شروع هر دوره بنا به موقعیت خاص امکان دو هفته تعویق را دارد و در صورت وقوع این مسئله اطلاعرسانی لازم به داوطلب خواهد شد.

 •  درصورت تاخیر داوطلبان درکلاس ها؛ مرکز مسولیتی در قبال عدم اجازه حضور در این کلاس توسط اساتیدنخواهد داشت.تبصره : درصورت هرگونه رفتار بد یا توهین آمیز از سوی داوطلب با کادر آموزشی , اداری یا اساتید , مرکز اجازهممانعت ازحضور بعدی داوطلب را خواهد داشت

 • پرداخت کل شهریه می بایست قبل از شروع دوره باشد و قبل از پرداخت کامل شهریه از ورود داوطلب بهکلاس جلوگیری خواهد شد.

 • موارد استرداد و انصراف شهریه کلاس ها و دوره ها

 • الف) از روز ثبت نام و امضای فرم تا هفت روز مانده به شروع دوره , استرداد شهریه پس از کسر20درصد از کل شهریه دروس انتخابی امکان پذیر می باشد

 • ب) از 7روز مانده به شروع دوره تا 2روز به شروع دوره 50درصد از کل شهریه کسر و ما بقی مسترد خواهد شد.

 • ج) از 2روز مانده به شروع دوره شهریه آن به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. (این بند تحت هیچ شرایطی از قبیلماموریت اداری انتقالی مشمولیت نظام وظیفه مسافرت خارج بیماری تداخل با برنامه دانشگاه ها هرگونه نارضایتی ازاستاد مشکلات خانوادگی فوت نزدیکان و سایر موارد پیش بینی نشده دیگر لغو نمیگردد.

 • تبصره 1) دانشجویان مجاز نمی باشند شهریه کلاس ها را به هیچ یک ازخدمات دیگرموسسه نظیر کارگاه ها ,آزمون ومشاوره و….انتقال دهد.

 • تبصره 2) ثبت نام حین برگزاری کلاس ها نیز شامل بندهای ماده 6نخواهد بودتبصره)3عدم شرکت درکلاس ها پس از ثبت نام و شروع دوره هیچ گونه حقی را جهت انصراف و دریافت وجه داوطلبان ایجاد نخواهد کرد.

 • درصورت ثبت نام درکلاس ها و دوره های آنلاین به شرایط برگزاری و تاریخ مشاهده فیلم ها دقت فرمایید بعدازتاریخ اعلامی به هیچ عنوان فیلم ها دردسترس نخواهد بود.

 • هرگونه کپی و تکثیر از محتوای کلاس های آنلاین غیر مجازبوده و در صورت مشاهده مرکز حق بستن دسترسیفراگیر بدون عودت شهریه به کلاس را دارد.

 • در شرایط فورس ماژور مرکز این حق رادارد که کلاس ها را صرفا به صورت آنلاین برگزار نماید، بدیهی است تهیه سیستم جهت مشاهده کلاس به عهده کاراموزان می باشد.

 • ملاک اطلاع رسانی مرکز آموزش سواد اعلانات رسمی در سایت های مرکز و اوراق سربرگ دار می باشد و هرگونهاستناد به نقل قول های شفاهی از پرسنل مجموعه اساتید یا سایر داوطلبین پذیرفته نخواهد بود.

 • در صورت نیاز به جلسات فوق العاده تعیین روز و ساعت کلاس برعهده موسسه است در صورت غیبت کاراموز پیگیری کلاس با خود او خواهد بود.

 • در برخی شرایط خاص ممکن است مدرس درس ثبت نامی بنا به نظر موسسه تغییر یابد، در این صورت دوره مربوطه روال عادی خود را خواهد داشت.

 • هزینه کلیه موارد آموزشی (جزوه، نمونه سوال، کتاب و ..). که در طول دوره مورد نیاز میباشد، در صورت صلاحدید موسسه بر عهده دانشجو می باشد و هزینه ثبت نام این موارد را پوشش نمی دهد.

 • تغییر کد انتخابی هر درس تنها با درخواست کتبی و تاییدیه موسسه امکان پذیر است.

 • فراگیر متعهد می شود که بدون هماهنگی مسوولین موسسه اقدام به تشکیل گروه و کانال مجازی ( در کلیه شبکه های اجتماعی و پیام رسان های مبتنی بر موبایل) نداشته باشد.

 • امضای این فرم به منزله تایید صحت اطلاعات شخصی و تایید مقررات مرکز آموزش سواد می باشد.

  اینجانب کلیه شرایط و ضوابط مندرج در فرم فوق را با آگاهی کامل مطالعه نموده و تمامی شرایط مورد تاییدم میباشد.